24/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Simen Nord (H) om status på utbyggingen av Halden vgs

  • Nummer: 24/2020
  • Dato innsendt: 15.05.2020
  • Dato besvart: 26.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Simen Nord (H) om status på utbyggingen av Halden vgs

Arbeidet med å samle Halden vgs i sentrum har pågått i mange år og vært gjenstand for mye politisk diskusjon. Østfold fylkeskommune ble til slutt enige om en plan for hvordan dette skal gjøres, som inkluderer utvidelse på egen grunn og leie av arealer på naboeiendommen. Dette var et prosjekt som var kommet langt allerede før fylkessammenslåingen, og byggestart skulle være i disse dager i henhold til fremdriftsplan.

Det kunne derfor vært interessant å vite hvor langt man nå er kommet. Ikke minst da dette er et såkalt "gryteklart" prosjekt som burde kunne forseres som et av våre bidrag til å opprettholde aktiviteten i næringslivet i Viken.

Spørsmålet mitt er derfor: Hva er status på dette prosjektet nå?

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen

Jeg viser til skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra representanten Simen Nord (H) om status på utbyggingen av Halden vg, jf VIK035-1029936, med ref 615/2020 – 2020/225.

Svar: Østfold fylkeskommune inngikk 1.3.2019 en leieavtale med Norske Skog/Porsnes utvikling AS (PUAS), for leie av bygg vis av vis hovedskolen. Leieforholdet omfatter 1. til 3. etasje i eiendommen. Det er inngått en 35 års uoppsigelig leieavtale, og bygget skal bygges om i henhold til planer utarbeidet i samarbeid med PUAS, eiendom og skolen. Eiendommen skal overtas i løpet av et overtakelseintervall, senest 1.11.2022 i hht. kontrakt.

Flere forhold knyttet til prosjektet har vært nødvendig å gjennomgå. Dette omfatter både anskaffelsen/gjennomføringsmodellen, samt økonomiske forhold ved prosjektet. Det har vært dialog mellom Porsnes utvikling AS og Viken fylkeskommunene de siste månedene. Det tas sikte på å legge frem en sak for fylkesrådet i juni, og fylkestinget i september 2020. Oppstarten av arbeidene må ses i sammenheng med dette.

Til toppen