28/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om bussrute 510 mellom Bøleråsen og Drøbak

  • Nummer: 28/2022
  • Dato innsendt: 21.04.2022
  • Dato besvart: 05.05.2022

Bussrute 510 mellom Bøleråsen og Drøbak er et godt innarbeidet kollektivtilbud. Det meldes nå at Ruter i fremtiden vil droppe å kjøre opp til en blokkbeboelse som heter Vevelstadåsen som har ca. 700 boenheter, angivelig for å spare penger. Aktuell sløyfe som skal droppes har i følge lokalkjente 3-4 min. kjøretid. Mitt spørsmål til fylkesrådet i første omgang er om fylkesrådet kan fremskaffe informasjon om hvilke økonomiske vurderinger Ruter har lagt til grunn for denne konkrete ruteendringen.

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Endringen som vil gjennomføres 4. juli innebærer at linje 510 ikke lenger vil kjøre oppom Vevelstadåsen. Samtidig vil linje 516 legges om til å betjene Vevelstadåsen hver halvtime mandag – fredag klokken 06 – 18 til og fra Vevelstad stasjon. Linje 510 betjener Vevelstad stasjon med 10 min frekvens frem til klokken 20 på hverdager, og dette gir gode overgangsmuligheter mellom linje 510 og 516. Ruteendringen medfører en kostnadsreduksjon på ca. 1,8 millioner årlig som følge av færre kjørte rutetimer – og kilometer.

Fra store deler av boligområdet er det samtidig kort gangavstand til holdeplassen Langhus senter, der linje 510 fremdeles vil stoppe med avganger hvert tiende minutt i begge retninger. For beboerne som i dag benytter Vevelstadåsen holdeplass for å reise med linje 510 blir det om lag 350 meter ekstra gangavstand etter omleggingen. Holdeplassen Langhus senter ligger godt plassert ved gangveien mellom boligfeltet og senteret. Det er fotgjengerundergang på stedet som sikrer trygg kryssing av Vevelstadveien. Selv om beboere i området får noe lenger gangavstand til nærmeste holdeplass for linje 510, inklusive en stigning i terrenget, så har Vevelstadåsen god kollektivdekning sammenlignet med mange andre områder i Viken.

Linje 510 er en tung linje som betjener store deler av Follo. Den starter på Bøleråsen og kjører via Ski og Ås til Drøbak. Busslinjen hadde mellom 6000-7000 kunder daglig før pandemien. Holdeplassene Vevelstadåsen og Vevelstadlia hadde om lag 250 påstigende daglig før pandemien.

Ved siden av å redusere kostnadene handler denne endringen om å optimalisere tilbudet og bruke de samlede ressursene best mulig. Fra desember 2022 når Follobanen åpner forventes et bedre togtilbud på Østfoldbanen, og Ruter jobber med å lage et godt tilpasset busstilbud der busser og tog utfyller hverandre slik at flatedekningen blir best mulig og at flest mulig får nytte av den store satsningen på jernbanen.

Til toppen