31/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Håvard Jensen (Frp) om rettssak Garderveien

  • Nummer: 31/2022
  • Dato innsendt: 25.04.2022
  • Dato besvart: 03.05.2022

I årsrapport for Viken fylkeskommune s. 122 står det om pågående rettsak mellom utbygger (Askim entreprenør AS) og Viken fylkeskommune.

Denne saken tapte Viken fylkeskommune og den er anket.

Har fylkesråden noen info om fremdriften i denne saken og når den er forventet tatt opp til doms?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Saken er anket til Eidsivating lagmannsrett og er berammet fra tirsdag 24. januar 2023. Det er satt av 10 uker til behandling av saken. Saken avsluttes uken før påsken 2023. Framdriften i saken er i henhold til liknende saker av samme art og størrelsesorden. Det er vanskelig å si akkurat når dom vil foreligge, men kanskje før sommeren 2023.

Til toppen