33/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Liv Thon Gustavsen (FrP) om Kjeller Flyfaglinjen ved Skedsmo Vgs

  • Nummer:33/2020
  • Dato innsendt: 24.06.2020
  • Dato besvart: 02.07.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Liv Thon Gustavsen (FrP) om Kjeller Flyfaglinjen ved Skedsmo Vgs

Flyfaglinjen ved Skedsmo Vgs holder til i NILU-bygget på Kjeller. Det er meg bekjent at leiekontrakten på lokalene flyfaglinjen benytter går ut om kort tid.

Både lærere og elever trives i disse lokalene og det er godt tilpasset deres skolehverdag. Nå som leiekontrakten går ut er de usikre på fremtiden, mitt spørsmål til fylkesrådet er dermed, blir det signert en ny avtale i eksisterende lokaler og adresse eller blir skolen flyttet?

Hvorfor dette kommer opp og skaper usikkerhet er pga de planer som ligger på Kjeller frem i tid. Det er ikke vedtatt noen ny reguleringsplan per nå men det er en "høy aktuell sak" i Lillestrøm kommune.

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen

Det er ved flere anledninger blitt bedt om en vurdering av lokalisering av flyfag og dette ble sist vurdert i forbindelse med politisk sak om «utbygging av nye elevplasser på Romerike, Skedsmo, Lørenskog og Jessheim», fylkestingssak 19/19 i tidligere Akershus fylkesting behandlet 08.04.2019.

Avdeling for flyfag er underlagt både rammer og regelverk knyttet til læreplanverket for videregående skole og opplæringsloven, samt lovverk og reguleringer fra EASA (Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået). Avdelingen er sertifisert av luftfartstilsynet og de fører fortløpende tilsyn og vurderinger ved avdelingen.

Nåværende leiekontrakt gjelder frem til 30.06.2022 og vi har opsjon på å forlenge avtalen for 5 år med samme vilkår.

Ut fra faglige (risiko/godkjenningsrunde) og økonomiske vurderinger har vi derfor valgt å forlenge avtalen fram til 2027. Ny vurdering må tas stilling til når forholdene rundet Kjeller er nærmere avklart eller som følge av andre forhold som tilsier det.

Til toppen