Web-TV og opptak fra møter og arrangementer

Viken fylkeskommune strømmer fylkestingsmøter og enkelte andre møter/arrangementer direkte. I forbindelse med korona-situasjonen gjennomføres de fleste politiske møter som digitale møter. Du kan også se opptak fra møtene i etterkant.

Direkte web-TV: http://bfk.nett.itum.tv/

Møter i fylkestinget

Øvrige politiske møter

Se også

Til toppen