Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Se også avsluttede høringer

Saker på høring

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til regional planstrategi 2020-2024: «Veien til et bærekraftig Viken». Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å svare på høringen er 25. september 2020. 


Alle saker
Til toppen