Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Se også avsluttede høringer

Saker på høring

Ruter har på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeidet en forstudie av mulig T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum/Skårersletta.
Alle saker
Til toppen