Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Se også avsluttede høringer

Saker på høring

Det foreslås at retningslinjene trer i kraft fra og med skoleåret 2021–22. Høringsfrist: 5. februar 2021.


Det foreslås at retningslinjene trer i kraft fra og med skoleåret 2021–22. Høringsfrist: 5. februar 2021.


Fylkestinget sender med dette forslag til nytt mandat og navn på ombudsordningen i Viken fylkeskommune ut på høring. Høringsfrist: 15. desember. 


Viken fylkeskommune vurderer Tollbugata 97 i Drammen som et kulturminne av nasjonal verdi, på bakgrunn av bygningens autentisitet, representativitet, sjeldenhet, kunstneriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdi. Høringsfrist: 1. desember.


Fylkesrådet i Viken fylkeskommune har besluttet å sende ut forslag til nye seriøsitetsbestemmelser for Viken fylkeskommune på åpen høring, kalt Viken-modellen. Høringsfrist: 1. desember 2020.

Alle saker
Til toppen