Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Se også avsluttede høringer

Saker på høring

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Drammen kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å svare på høringen er 19.08.2022. 


Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Moss kommune, ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fylkesvei 120 Rødsund, gang- og sykkelvei» til høring og offentlig ettersyn.  Frist for å sende innspill til planen er 8. august.


Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Fredrikstad kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv.130 kollektivfelt Rakkestadsvingen ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende innspill til planen er 4.august.


Forskriften gjelder for  pasienter med rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten § 1-3 har utgifter til skyss ved nødvendig tannbehandling, jf. lov om tannhelsetjenesten § 2-1. Alle med interesse for forskriften kan sende inn en høringsuttalelse innen fristen 6. juli 2022.
Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Flesberg kommune, forslag til detaljreguleringsplan for Fv.40 Grettefoss bru ut til høring og offentlig ettersyn . Frist for å sende inn innspill til planen er 27. april 2022.   


Viken fylkeskommune har tatt opp igjen planen om snurondell og holdeplass ved Lommedalen skole. Vi har sett på en ny løsning som innebærer at vi må utvide planområdet langs Skolegata. 


Alle saker
Til toppen