Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Se også avsluttede høringer

Saker på høring

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Sigdal kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 287 Modum grense  – Tukukdalen grense ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å svare på høringen er 26. april 2021.  


Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Modum kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 287 Tingstad bru – Sigdal grense ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å svare på høringen er 26. april 2021. 


Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027» og «Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027». Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å svare på høringen er 31. mai 2021.

Alle saker
Til toppen