Høring: Regional planstrategi 2020-2024: Veien til et bærekraftig Viken

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til regional planstrategi 2020-2024: «Veien til et bærekraftig Viken». Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å svare på høringen er 25. september 2020. 

Innbyggerne i Viken skal sammen utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan vi skal gjøre det.  

Planstrategien redegjør for regionale utviklingstrekk, fastsetter langsiktige utviklingsmål og innsatsområder for vikensamfunnet, og definerer hvilke regionale planer som er nødvendige for å komme dit.

Høringsdokument

Hvem kan svare på høringen?

Kommuner, offentlige myndigheter, næringsliv og en rekke organisasjoner og aktører i vikensamfunnet er særlig invitert til å svare på høringen. Andre interesserte kan også levere høringssvar, inkludert privatpersoner.

Vi oppfordrer til å benytte vårt elektroniske skjema nedenfor for å gi høringssvar. Der kan du også laste opp eventuelle vedlegg til høringssvaret.

Send inn høringssvar

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk forsendelsen «Regional planstrategi – 2020/113657»

Høringsfristen er 25. september 2020.

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

I høringsskjemaet ber vi om innspill til følgende:

  • Bidrar de langsiktige utviklingsmålene til å gi en tydelig og helhetlig retning for samfunnsutviklingen i Viken?
  • Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene med de regionale utfordringene og mulighetene i Viken, slik du/dere opplever dem?
  • Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Viken med vikensamfunnets utfordringer og muligheter, og er temaene i de regionale planene relevante?
  • Har du/dere andre merknader eller kommentarer?

Digitalt høringsmøte om regional planstrategi 

Viken fylkeskommune presenterte høringsforslaget til regional planstrategi på et webinar 19. august 2020. 

Se opptak av det digitale høringsmøtet

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: regionalplanstrategi@viken.no   

Her kan du lese mer om regional planstrategi.
 

Til toppen