Høring: Varsel om fredning - Tollbugata 97, Drammen

Viken fylkeskommune vurderer Tollbugata 97 i Drammen som et kulturminne av nasjonal verdi, på bakgrunn av bygningens autentisitet, representativitet, sjeldenhet, kunstneriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdi. Høringsfrist: 1. desember.

Viken fylkeskommune igangsetter fredningssak for Tollbugata 97 og 99, gnr. 111 bnr 635 og 637 i Drammen, i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 15, jf.  22. Forslag om fredning omfatter eksteriør, interiør og hage, samt noe løst inventar.

 

Saksnummer: 20/83702-7
Frist for innsending av merknader: 01.12.2020

Dokumenter:

Til toppen