Høring: Regionale planer for vannforvaltning

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027» og «Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027». Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å svare på høringen er 31. mai 2021.

Om høringen

I tråd med vannforskriften fastsetter de regionale planene for vannforvaltning miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet og er beskrevet som miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 2022-2027.

Planforslagene viser hvordan miljøtilstanden er i dag og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

Høringsperioden er fra 1. februar til 31. mai 2021.

Høringsdokumenter

Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027:

Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027:

Send inn ditt høringssvar

Vi oppfordrer til å benytte vårt elektroniske skjema nedenfor for å gi høringssvar. Der kan du også laste opp eventuelle vedlegg til høringssvaret.

Klikk på "Ny bruker" og legg inn e-postadressen din for å komme videre til svarskjemaet.

Send inn høringssvar

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk forsendelsen «Regionale vannforvaltningsplaner – 2021/19906»

Frist for å sende inn høringssvar er 31. mai 2021.

Hvem kan svare på høringen?

Kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner og alle andre som har interesse for vannforvaltning inviteres til å bidra med innspill, slik at vi kan få en enda bedre plan for hvordan vi skal oppnå et godt vannmiljø til glede og nytte for hele samfunnet. 

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

Alle deler av dokumentene er åpne for innspill og uttalelser, men vi ønsker spesielt innspill på følgende: 

  • Gir vannforvaltningsplanene god nok oversikt over miljøtilstanden i vannet?
  • Er miljøtilstanden og påvirkningene riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter eller lokal/ erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til bedre beskrivelse?
  • Synliggjøres miljømålene godt nok?
  • Bidrar planen til tydelig plassering av ansvar og tilstrekkelig med tiltak for å nå miljømålene?
  • Er de nødvendige virkemidlene på plass for å gjennomføre de tiltakene det er behov for?

Høringsmøter og webinarer

Vannregionmyndigheten inviterer til flere digitale høringsmøter og webinarer i høringsperioden. De gjennomføres på Teams i mars og april 2021. Deltakelse er gratis, og de som melder seg på får tilsendt lenke til arrangementet.

Mer informasjon på vannportalen.no 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Til toppen