Høring: Varsel om offentlig ettersyn av fv.287 Tingstad bru - Sigdal grense

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Modum kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 287 Tingstad bru – Sigdal grense ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å svare på høringen er 26. april 2021.

Klikk for stort bildeStrekningen som er ute på høring Arild Walberg Solerød  

Om prosjektet

Prosjektet strekker seg gjennom både Modum- og Sigdal kommune. I Modum kommune omfatter planforslaget en strekning på 3,2 km på fv. 287, fra Tingstad bru til Sigdal grense.

Mål for reguleringsplanen

Målet er å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet ved å utbedre veien.

Merknader sender du skriftlig til:

Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 26. april 2021.

Innspillene må du merke med «2021/23316 fv. 287 Tingstad bru – Sigdal grense».

Veien videre

Etter 1. gangs behandling /offentlig ettersyn av planen vil vi svare ut og eventuelt innarbeide innspillene i plandokumentet. Deretter sender vi planen til kommunen for 2. gangs behandling/politisk behandling med påfølgende vedtak i kommunestyret.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viken fylkeskommune ved Jenny Melby, på telefon 90637892 eller e-post jennym@viken.no

Dokumenter

Til toppen