Varsel om endret/utvidet planavgrensning for fv. 2517 Elen Weas vei

Viken fylkeskommune har tatt opp igjen planen om snurondell og holdeplass ved Lommedalen skole. Vi har sett på en ny løsning som innebærer at vi må utvide planområdet langs Skolegata.

Planområdet er vist med stiplet linje i kartutsnittet. Planområdet er foreløpig, og vi kan komme til å justere det underveis i planprosessen.  - Klikk for stort bildePlanområdet er vist med stiplet linje i kartutsnittet. Planområdet er foreløpig, og vi kan komme til å justere det underveis i planprosessen. Viken fylkeskommune  

Om prosjektet

Den nye løsningen innebærer en litt mindre snuplass ved krysset Skolegata/Elen Weeas vei, og en ensidig holdeplass med plass til to  busser på skolesiden av Skolegata. Dermed unngår vi å bygge mur og holdeplass på motsatt side; i skråningen ut mot Skolebekken.

Målet med prosjektet er å tilby Ruter en ny endeholdeplass  slik at busser som i dag har start/ende ved Slalomveien får start/ende ved Lommedalen skole. Øvrige busser skal fortsatt gå langs Lommedalsveien – Byveien inn til endeholdeplassen ved By. På endeholdeplasser skal det være plass til at bussene kan regulere og det skal være toalett for sjåførene.

Fremdrift

Viken fylkeskommune ønsker reguleringsplanen vedtatt tidlig høsten 2022. Byggestart blir i 2023.

Historikk

Statens vegvesen utarbeidet i 2017 en reguleringsplan for ny bussrondell (snurondell). Planforslagets alternativ 4 ble lagt ut til offentlig ettersyn av Bærum kommune i 2019. I 2020 ble prosjektet overført til Viken fylkeskommune, som behandlet de innkomne merknadene. Deretter ble prosjektet utsatt fordi fylkeskommunen måtte prioritere andre prosjekter.  

Vi varsler planoppstart etter plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viken fylkeskommune ved prosjektleder Linn Ryen, e-post: linnry@viken.no, tlf. 93 81 68 43

Til toppen