Innbyggerforslag

Innbyggerne i Viken har rett til å fremme forslag for politikerne.

Kommuneloven sier at fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag dersom minst 500 innbyggere i Viken står bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter.

Dette gjelder kun dersom

  • Forslaget har fått minimum 500 underskrifter
  • Saken faller innunder fylkeskommunens ansvarsområde
  • Saken ikke har vært behandlet tidligere i gjeldende valgperiode.

Fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet. Du har imidlertid ikke krav på et bestemt utfall i saken.

Hvem kan fremme forslag?

  • Innbyggere med bostedsadresse i Viken, også personer under 18 år.
  • Organisasjoner i fylket.

Har du et forslag du ønsker å fremme?

Innbyggerforslag kan opprettes elektronisk gjennom portalen www.minsak.no, hvor du også kan samle underskrifter til saken. Etter at du har samlet nok underskrifter, sendes din sak til fylkeskommunen.

Du kan også sende ditt initiativ med underskrifter til:

Viken fylkeskommune
Postboks 220,
1702 Sarpsborg

Les mer om retningslinjer for innbyggerforslag på minsak.no.

Til toppen