Slik styres Viken

Det er parlamentarisk styringsform i Viken fylkeskommune, og forholdet mellom fylkesrådet og fylkestinget kan sammenlignes med nasjonalt nivå. Fylkesrådet står ansvarlig overfor fylkestinget, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

Fylkestinget

Viken fylkesting - Klikk for stort bildeViken fylkesting Tom-Egil Jensen Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget har 87 medlemmer, og ledes av fylkesordføreren.

Fylkestingets komiteer og utvalg

Fylkestinget har 6 fagkomiteer, i tillegg til fagutvalg og medvirkningsorganer. Komiteene forbereder saker og innstiller overfor fylkestinget. Alle fylkestingsrepresentantene er medlemmer av en komité eller et utvalg.

Fylkesrådet

Viken fylkesråd - Klikk for stort bildeViken fylkesråd 2020-2023 Morten Brakstad  Fylkesrådet er Vikens "regjering". Fylkesrådet ledes av en fylkesrådsleder, mens medlemmene av rådet kalles fylkesråder. Fylkesrådet leder fylkeskommunens administrasjon, innstiller i saker til fylkestinget og er ansvarlig for å gjennomføre vedtak gjort i fylkestinget.

En fylkesråd er øverste leder av en fylkesrådsavdeling, som kan sammenliknes med et departement.

Fylkesrådet sørger for at saker som rådet legger fram til behandling i fylkestinget er forberedt på forsvarlig måte. Fylkesrådet avgir innstilling i alle saker som skal avgjøres av fylkestinget, med unntak for saker som fremlegges av fylkesordfører, kontrollutvalget eller forretningsutvalget.

For perioden 2019-2023 samarbeider partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk venstreparti om å styre fylkeskommunen. Les samarbeidsavtalen mellom partiene.

Se også

Til toppen