Slik styres Viken

Det er parlamentarisk styringsform i Viken fylkeskommune, og forholdet mellom fylkesrådet og fylkestinget kan sammenlignes med nasjonalt nivå. Fylkesrådet står ansvarlig overfor fylkestinget, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

Fylkestinget

Viken fylkesting - Klikk for stort bildeViken fylkesting Tom-Egil Jensen Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget har 87 medlemmer, og ledes av fylkesordføreren.

Fylkestingets komiteer og utvalg

Fylkestinget har 6 fagkomiteer, i tillegg til fagutvalg og medvirkningsorganer. Komiteene forbereder saker og innstiller overfor fylkestinget. Alle fylkestingsrepresentantene er medlemmer av en komité eller et utvalg.

Fylkesrådet

Fylkesrådet er Vikens "regjering". Fylkesrådet ledes av en fylkesrådsleder, mens medlemmene av rådet kalles fylkesråder. Fylkesrådet leder fylkeskommunens administrasjon, innstiller i saker til fylkestinget og er ansvarlig for å gjennomføre vedtak gjort i fylkestinget.

En fylkesråd er øverste leder av en fylkesrådsavdeling, som kan sammenliknes med et departement.

Fylkesrådet sørger for at saker som rådet legger fram til behandling i fylkestinget er forberedt på forsvarlig måte. Fylkesrådet avgir innstilling i alle saker som skal avgjøres av fylkestinget, med unntak for saker som fremlegges av fylkesordfører, kontrollutvalget eller forretningsutvalget.

Fylkesrådet i Viken består nå av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, etter at Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti valgte å gå ut av fylkesrådet 24. august 2020. 

Les samarbeidsavtalen mellom partiene.

Se også