Fylkestingsvalg 2023

Fylkestingsvalget ble avholdt 11. september 2023. Da stemte innbyggerne i Viken fram representanter til de tre nye fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold. Imidlertid bestemte departementet at det skulle gjøres omvalg i Moss kommune i Østfold 27. november. 

Tre nye fylkesting

Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.2024.

Valg til fylkestinget høsten 2023 ble gjennomført som om delingen allerede er gjennomført, og det ble valgt tre nye fylkesting.

Bakgrunn for omvalg i Moss

Bakgrunnen for departementets beslutning om omvalg er at en feil i valggjennomføringen i Halmstad stemmekrets i Moss kommune antas å ha hatt konsekvenser for mandatfordelingen i fylkestinget.

Det blir derfor holdt nytt fylkestingsvalg for Østfold i hele Moss kommune mandag 27. desember.