Hvem kan stemme og hvordan stemmer du

Disse kan stemme ved stortingsvalget

Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Hvordan forhåndsstemme

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune. Du kan også stemme i utlandet.

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Finn et valglokale for å forhåndsstemme

Hvordan stemme på valgdagen

På selve valgdagen 13. september kan du kun stemme i din hjemkommune. I enkelte kommuner er det valgdag også søndag 12. september.  

Finn ditt valglokale på valgdagen

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

 

    Til toppen