Skolevalg

Skolevalg er en form for prøvevalg som holdes ved skoler i forbindelse med stortings-, og kommune- og fylkestingsvalg.

Skolevalg, skoledebatter og valgtorg gir elevene en opplevelse av å være en aktiv medborger i et demokrati, og en praktisk innføring i demokratigrunnlaget. Skolevalget er en del av skolenes oppdrag for å fremme demokrati og medborgerskap, og oppfyller kompetansemål i læreplanen.

Valgtorg

Partier som stiller liste til fylkestingsvalget i Akershus, Buskerud eller Østfold og som ønsker å delta på valgtorg, kan ta kontakt med Kristin Pihlstrøm, kristinpi@viken.no

Se mer om skolevalget på udir.no