Hvem kan stemme og hvordan stemmer du

Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021. I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 12. september.

Viken har tre valgdistrikt: Akershus, Buskerud og Østfold.

Disse kan stemme ved stortingsvalget

Norske statsborgere som

 • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
 • er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Hvordan forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune. Du kan også forhåndsstemme fra utlandet, men da er fristen 3. september. 

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Finn et valglokale for å forhåndsstemme

Hvordan stemme på valgdagen

På selve valgdagen 13. september kan du kun stemme i din hjemkommune. I enkelte kommuner er det valgdag også søndag 12. september.  

Finn ditt valglokale på valgdagen

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Du finner mer informasjon om valget på valg.no

  Hvem kan du stemme på?

  Det skal velges 36 stortingsrepresentanter fra Viken, fordelt på tre valgdistrikt:

  • Akershus: 19
  • Buskerud: 8
  • Østfold: 9

  Totalt på Stortinget skal det velges 169 representanter fra hele landet.

  Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene, med justering for kommuner som er overført mellom fylkene/valgdistriktene.

  Til toppen