Aktuelt

FOR DEG SOM ER SØKER TIL LÆREPLASS

Enhet Læreplassformidling sender ut et  svarskjema  på sms til søkere til læreplass mandag 3. mai.  Fristen for å svare er fredag 7. mai .

To elever har fått påvist covid-19 (27.4.21)

Kommuneoverlegen har i samarbeid med skolen gjort smitteoppsporing, og elever og ansatte som er definert som nærkontakter har mottatt informasjon fra kommuneoverlegen om karantene og testing. Det er ingen sammenheng mellom de to tilfellene. For de andre elevene på skolen vil det være skole organisert etter rødt nivå. Det er ikke mistanke om annen smitte på skolen.

Rødt nivå i uke 17

Kommuneoverlegen har bestemt at skolen organisere etter rødt nivå også i uke 17. 

DROP-IN testing ved skolen

Covid19 kan gi lite eller ingen symptomer. For å fange opp enda flere av de som har covid19, vil Rælingen kommune senke terskelen for å teste seg. 

Informasjon om undervisning og smittevern på rødt nivå i ukene 15-16

Det er et mål at elevene skal motta mest mulig av opplæringen på skolen under pandemien, og utgangspunktet fra revidert veileder om smittevern fra Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet, er at elevene skal ha så lav tiltaksbyrde som mulig. Siden gruppene skal være mindre for å kunne øke avstanden mellom elevene i klasserommet, vil skolen organisere delvis digital undervisning for de fleste klassene.

Ønsker at færre tar skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du bidra til mindre smitte.  

Elever og ansatte kan teste seg ved skolen

Rælingen kommune har satt opp teststasjon på parkeringsplassen mellom skolen og rådhuset. Nå tilbyr kommunen testing for alle elever og ansatte med symptomer selv om vi ikke bor i Rælingen kommune. 

Elev- og helsetjenesteapp er nå tilgjengelig

Nå kan du som elev i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom appen «Elevtjenesten».  

Markering av kvinnedagen

Elevene ble møtt med musikk av kvinnelige artister da de kom til skolen. Elevrådet har hengt opp plakater av gode kvinnelige forbilder rundt omkring på skolen. I kantina i midttimen var det plakatverksted. Gratulerer med dagen!      

Om Smittevern og skoleskyss

Til alle foresatte ved Rælingen vgs. Informasjon fra Ruter:

Til toppen