Brukte medarbeiderundersøkelsen til å bli bedre

På Rælingen videregående skole tok vi skikkelig tak i resultatene etter medarbeiderundersøkelsen i 2018. Det har ført til flere konkrete forbedringer og en økt bevisstgjøring om hva som er viktig for å utvikle skolen til beste for elevene.

Rødt nivå i starten av 2021

Skolen skal fortsatt organisere undervisningen på rødt nivå og det innebærer tilstedeværelse på skolen og hjemmeundervisning annenhver dag. 

Elevbedriften Good Mood samarbeider med Kirkens Bymisjon

Elever på skolen var denne uka og leverte gaver hos Kirkens Bymisjon i Lillestrøm. 

Foreldremøte for Vg2-foresatte gjennomført

01.12.20 ble det arrangert digitalt foreldremøte der rektor snakket om koronasituasjonen, fraværsreglement, kommunikasjon skole-hjem etter at ungdommen fyller 18 år og mer. 

Samarbeidsmøte med politiet gjennomført

Skolens ledelse og elevtjenesteteamet hadde onsdag 11.11 et planlagt møte med forebyggende avdeling i politiet for å snakke om de utfordringene man ser i ungdomsmiljøet nå for tiden. Politiet har slike møter med de videregående skolene omtrent en gang i året for å bli enige om form og innhold i samarbeidet med skolene.

Halloweenuke

Elevrådet arrangerer denne uka Halloweenuke og tirsdag 27.10 oppfordra de elever og ansatte til å kle seg ut. "For en stemning og positivitet", var elevrådskontakt Camilla Skorges beskrivelse etter dagen. 

Informasjon om elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Skoleprogrammet VIP gjennomføres i disse dager

I samarbeid gjennomfører VG1- elevene, kontaktlærere og elevtjenesten i disse dag skoleprogrammet VIP som løfter frem hvor viktig det er å ta vare på sin psykiske helse. 

Innsamlingsaksjonen 20.10.2020

Inntektene fra Rælingen vgs sin årlige innsamlingsaksjon går også i år til SOS Barnebyer. På grunn av det akutte behovet for nødhjelp for 7000 barn i Moria-leiren på Lesvos, har elevrådet bestemt at pengene skal gå til arbeidet SOS Barnebyer gjør der.   

Allidrett på SFO

Idrettselevene på Vg3 er igjen klare for å aktivisere SFO-barn i Rælingen, Lørenskog og Skedsmo kommune! 

Til toppen