Besøk hos Norges Bank

Elever fra Vg1 Salg, service og reiseliv var torsdag 28.10 på besøk i Kunnskapssenteret I Norges bank. Der har de et interaktivt læringssenter med fokus på økonomi og er vinklet opp mot Norges Banks oppgaver og rolle i samfunnet. 

Lærer Bent Erik Laustsen forteller:

Vi ble tatt i mot ute på gata og fikk etter streng sikkerhetskontroll slippe inn i bygget på bankplassen. Vel inne ble vi vist inn i Norges Banks (NB) kunnskapssenter og våre verter var en masterstudent og en bachelorstudent i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo som hadde dette som deltidsjobb. Her fikk vi også et godt eksempel på hvordan vertskapsrollen ble utøvet.

Registrering av profiler på lånte telefonerAktiv læring 

I kunnskapssenteret fikk vi utdelt hver vår mobiltelefon som vi skulle benytte under hele oppholdet. Der fikk vi hele tiden nyttig informasjon og beskjeder. Selve besøket besto i å delta i et interaktivt spill hvor vi fikk lære om pengenes betydning i samfunnet og om Norges bank sin rolle i dette. Elevene fikk lære om NB sitt primære mål: å holde inflasjonen i Norge på rundt 2% og hvorfor dette målet var satt slik. Så lærte elevene om NB sitt virkemiddel for å oppnå dette: Styringsrenta. Elevene fikk i egne oppgaver forsøke å sette styringsrente opp eller ned basert på gitte forutsetninger. Elevene jobbet i grupper men det ble også gitt poeng for individuelle svar og kommentarer.

Etter å ha fått servert lunsj fikk elevene til slutt prøve seg som forvaltere av Norges Banks pensjonsfond utland. Her skulle elevene lage strategier og de skulle forvalte formuen basert på tre aktivaklasser aksjer, rentepapirer og eiendom. Elevene konkurrerte i grupper mor hverandre og mot andre skoler som hadde vært på besøk tidligere.

Alle elevene syntes dagen var utrolig bra og var veldig engasjerte og fikk et fint innblikk i pengenes betydning i samfunnet, Norges Banks rolle og hvordan inflasjon/deflasjon påvirker økonomien og vår hverdag. Alle ting henger sammen og hvorfor. Det som var utrolig morsomt var at Rælingen VGS kom på 19 plass av alle skoler i Norge som har vært på besøk – de fleste studiespesialiserende med samfunnsøkonomi. Helt utrolig bra og vi er veldig stolte av det gode resultatet.

Til toppen