Besøk hos Norges Bank

Torsdag 19.1.2023 var klassen i Næringslivsøkonomi – Økonomistyring ved Rælingen videregående skole på besøk i Kunnskapssenteret i Norges Bank.

Norges Banks læringssenter

Kunnskapssenteret er Norges Banks interaktive læringssenter med fokus på makroøkonomi og er vinklet opp mot NB oppgave og rolle i samfunnet. I kunnskapssenteret skulle elevene spille kunnskapsspillet Horisont. Målet var og bli kjent med Norges Bank og dens rolle i samfunnet. Vi ble tatt i mot ute på gata og fikk under streng sikkerhetskontroll slippe inn i bygget på bankplassen.

Vel inne ble vi vist inn i Norges Banks kunnskapssenter og våre verter var en masterstudent og en bachelorstudent i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo som hadde dette som deltidsjobb. Her fikk vi også et godt eksempel på hvordan vertskapsrollen ble utøvet.

Interaktivt spill

I kunnskapssenteret fikk vi utdelt hver vår mobiltelefon som vi skulle benytte under hele oppholdet. Der fikk vi hele tiden nyttig informasjon og beskjeder. Selve besøket besto i å delta i et interaktivt spill hvor vi fikk lære om pengenes betydning i samfunnet og om Norges bank sin rolle i dette. Først fikk elevene gjennom egne oppgaver i grupper lære om hvordan Norge gikk fra byttesamfunnet til pengesamfunnet og pengenes betydning og rolle. Elevene videre lære om NB sitt primære mål: å holde inflasjonen i Norge på rundt 2% og hvorfor dette målet var satt slik. Så lærte elevene om NB sitt virkemiddel for å oppnå dette: styringsrenta. Elevene fikk selv i egne oppgaver forsøke å sette styringsrente opp eller ned basert på gitte forutsetninger. Elevene jobbet i grupper men det ble også gitt poeng for individuelle svar og kommentarer.

Etter å ha fått servert lunsj fikk elevene til slutt prøve seg som forvaltere av Norges Banks pensjonsfond utland. Her skulle elevene lage strategier og de skulle forvalte formuen basert på tre aktivaklasser aksjer, rentepapirer og eiendom. Elevene konkurrerte i grupper mot hverandre og mot andre skoler som hadde vært på besøk tidligere.

Variasjon i undervisningen

Alle elevene syntes dagen var utrolig bra og var veldig engasjerte og fikk et fint innblikk i pengenes betydning i samfunnet, Norges Banks rolle og hvordan inflasjon/deflasjon påvirker økonomien og vår hverdag. Alle ting henger sammen og hvorfor. Det som var utrolig morsomt var at Rælingen VGS kom på 11 plass av alle skoler i Norge som har vært på besøk – kun forbigått av Frogn VGS i Viken og best i vårt område, de fleste studiespesialiserende med samfunnsøkonomi. Helt utrolig bra og vi er veldig stolte av det gode resultatet.