Faktura for manglende lærebøker

Nå er fristen for innlevering av lærebøker som er lånt for skoleåret 2022-23 ute. Bøker som ikke ble levert i tide eller var ødelagt ved levering blir fakturert med grunnlag i fylkeskommunens reglement for utlån av lærebøker.

For mer info om utlån av læremidler, se Vikens hjemmeside

Fakturaen kommer fortrinnsvis i elevens nettbank hvis eleven har åpnet for e-fakturaer, eller som Digipost hvis eleven har det, eller til slutt i posten hvis de to første alternativene feiler. Betalingsfristen for de fleste vil være fra 8. august og utover.

Spørsmål til fakturaen?

Ved spørsmål eller lignende, vennligst henvend deg til skolebiblioteket vårt på tlf: 63 83 53 44 eller e-post: bibliotek.ralingenvgs@viken.no. Vi er å treffe fra og med 1. august 2022, kl. 8–16. 

Viken fylkeskommune kan ikke svare på detaljer om denne fakturaen.