FOR DEG SOM ER SØKER TIL LÆREPLASS

Enhet Læreplassformidling sender ut et svarskjema på sms til søkere til læreplass mandag 3. mai. Fristen for å svare er fredag 7. mai.

Svarkortet blir sendt til ca 3800 søkere som har læreplass som 1. ønske. Høsten 2021

Søkerne skal svare på et av spørsmålene nedenfor:

  • Vi ønsker beskjed om søker har fått læreplass. Da avslutter vi formidlingen og klargjør lærekontrakten for bedriften.
  • Vi ønsker beskjed om søker fortsatt ønsker en læreplass, og om søker er i dialog med noen bedrifter. Vi fortsetter formidlingen fram til september/oktober og jobber for at søker skal få læreplass.
  • Vi ønsker beskjed dersom noen søkere har ombestemt seg og likevel ikke ønsker læreplass. I så fall trekker de søknaden, og vi avslutter formidlingen.  Dette gjelder gjerne søkere som har fått plass på folkehøyskole, skal i militæret eller vil ta seg et «friår».

Informasjon om svarskjema blir også lagt ut på Facebook siden : Lærling i Viken. Vi anbefaler dere å følge siden .

 

Fag- og yrkesopplæring, enhet læreplassformidling

Servicesenteret: 32 30 00 00 

Til toppen