Fyrverkeri (informasjon fra politiet)

Bakgrunnen for informasjonen er den siste tids hendelser i Rælingen, Nittedal og andre kommuner i Romerike, samt et ønske om å kommunisere alvorligheten og konsekvensene av ulovlig og farlig bruk av fyrverkeri.

Både politiet, skolene og andre aktører i kommunen opplever år etter år uønskede hendelser med fyrverkeri like etter nyttårsaften, og i år er ikke noe unntak. Dette gjelder både i Rælingen, Nittedal og andre kommuner i Romerike. Bruk av fyrverkeri innendørs medfører en spesielt stor risiko for både brann-, øye- og hørselsskader i tillegg til at det utgjør en brannfare. Politiet ser alvorlig på saker som omhandler ulovlig bruk av fyrverkeri der det skjer innendørs og/eller volder skade eller fremkaller fare for andre. Siden nyttår har politiet registrert minst en uønsket hendelse som fant sted innendørs på Marikollen torg i Rælingen kommune onsdag 04.01.2023. Som følge av hendelsen har politiet hatt en ekstra tilstedeværelse i kveld og vil følge denne opp.

I tillegg til hendelsen i Rælingen kommune er problemet mer utbredt i Nittedal hvor det har vært minst tre alvorlige hendelser hvor fyrverkeri har blitt brukt innendørs. Disse forholdene har skjedd 03-04.01.2023 og det har vært hendelser på nesten alle ungdomsskolene i kommunen i tillegg til den videregående skolen. Ved siste hendelse ble hele skolen evakuert på grunn av røykutvikling. Brannvesenet rykket ut på samtlige hendelser.

Saker politianmeldt

Sakene følges opp av politiet i samarbeid med skolene og noen av forholdene er anmeldt og er under etterforskning. Det var også en uønsket hendelse med fyrverkeri utenfor Mosenteret i Nittedal denne uken. Politiet har jobbet med denne saken og identifisert en ungdom via videoovervåkning. En politipatrulje reiste deretter hjem til ungdommen og gjennomførte avhør av vedkommende. Dette nevnes for å understreke at disse sakene blir prioritert.

Når er det lov til å sende opp fyrverkeri?

Det er et generelt forbud mot bruk av fyrverkeri i Norge med unntak av noen timer tilknyttet nyttårsaften. Privatpersoner kan bare benytte fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00, men ved spesielle værforhold kan også denne tillatelsen trekkes tilbake. Ellers i året er det ikke lov til å bruke fyrverkeri uten spesiell tillatelse.

Dersom man ønsker å benytte fyrverkeri utenom de angitte tidspunktene tilknyttet nyttårsaften må det søkes om til politiet.

Konsekvenser av ulovlig bruk av fyrverkeri

Straffen for ulovlig bruk av fyrverkeri er som regel et forelegg (bot) dersom man er over 15 år. Et eventuelt skadeomfang av fyrverkeribruken kan imidlertid utløse straffebestemmelser med strengere straff, for eksempel dersom fyrverkeribruken volder skade på mennesker og/eller eiendom. I slike tilfeller kan man også bli erstatningspliktig. Man vil også kunne måtte betale for brannvesenets utrykning ved ulovlig bruk av fyrverkeri.

Snakk med ungdommen

Politikontakten anbefaler foreldre om å prate med sine ungdommer om innholdet i denne e-posten, herunder reglene rundt fyrverkeri, ansvarlig bruk av fyrverkeri, skadepotensialet ved bruk av fyrverkeri og de lovmessige konsekvensene ulovlig bruk av fyrverkeri kan medføre. Problemet er utbredt i hele Romerike og det er viktig at vi får stanset dette før det oppstår alvorlige skader på elever, lærere eller andre.

Benytter samtidig muligheten til å ønske alle et riktig godt nytt år!

Jørgen Christiansen

Politioverbetjent

Øst politidistrikt

Fungerende politikontakt for Nittedal og Rælingen kommune

Til toppen