Grønt nivå

Det gjeninnføres grønt nivå etter Udirs kunngjøring og et lavere smittetrykk i regionen enn før. 

Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager (udir.no)

Fraværsreglene gjeninnføres fra og med 11.10. Det innebærer at foresatte eller elevene selv (de over 18 år) ikke kan melde ungdommens/eget fravær, men må ha legeerklæring på helserelatert fravær.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/

Til toppen