Om Smittevern og skoleskyss

Til alle foresatte ved Rælingen vgs.

Informasjon fra Ruter:

Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult så endres også etterspørselen etter skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler.  På rødt nivå og med forsterkede tiltak så er det mange som har forventninger til at Ruter skal sperre av seter og redusere til halv kapasitet. Erfaringene fra i fjor vår med avsperrede sitteplasser var ikke gode. De medførte at passasjerene ikke spredte seg og utnyttet plassene godt nok, og i stedet ble stående for tett ved dørene. Smittevernveilederen for kollektivtrafikk fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken betyr således ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om bord, bruke sitteplasser fremfor ståplasser, og dessuten spre seg på alle tilgjengelige avganger. Ruter vil også understreke at kollektivtilbudet kun skal brukes av de som virkelig må reise.  Som et ledd i å forhindre kapasitetsutfordringer på skoleskyssen vil Ruter nå gjennomføre informasjonskontroller på noen stoppesteder framover. Kontrollørene kommer ikke til å utstede gebyrer eller avvise elever, men sjekke billetter som et smittevernstiltak for å sikre at det kun er skoleelever med gyldig billett og med reelt behov som benytter bussen. Vi må prøve å sikre at elever som har fått innvilget skoleskyss pga lang skolevei får plass på bussen. Vi håper at tiltaket er med på å redusere antall reisende og trengsel om bord. 

Ungdom går inn på buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CP  Ruters oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:  

• Ikke reis kollektivt med mindre du må.

• Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.

• Bruk munnbind – påbudt i de fleste kommuner for alle over 12 år.

• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen.

• Gå inn midt/bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.

• Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.

• Utnytt alle seter og stå spredt på ståplassene slik at man unngår å stå tett sammen.

• Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.

• Husk å feste setebeltet der slike finnes og ha det på under hele reisen.

• Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.

• Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

Hva dere kan gjøre som foresatte   

Godt smittevern får vi til gjennom godt samarbeid. Samtidig som at Ruter arbeider for å sikre kapasitet er vi avhengige av at elever som har gyldig billett i størst mulig grad sprer seg utover tilgjengelige avganger og at de følger gjeldende retningslinjer om bord. Vi ber derfor om deres hjelp til å snakke med deres barn/elev om hvilke retningslinjer som gjelder, samt forberede de på informasjonskontrollene som vil forekomme på holdeplasser i tiden framover.  

Vi takker for samarbeidet.

Til toppen