Pilot for ny elevundersøkelse

Utdanningsdirektoratet er i ferd med å utarbeide en ny løsningen for administrasjon og gjennomføring av Elevundersøkelsen og Rælingen videregående skole er valgt ut som pilotskole (testskole). Gjennomføringen er i uke 16 og 17 og det er Vg1- og Vg2-klassene som skal besvare undersøkelsen i denne omgang. 

Personvern

Informasjonen fra undersøkelsen og svarene til elevene blir behandlet med samme strenge rutiner som normalt. Det er frivillig å delta og elevene kan hoppe over spørsmål om det er noe de ikke ønsker å svare på. 

Mer informasjon finner dere her: Slik behandler vi personopplysninger i Elevundersøkelsen (udir.no)