Regjeringens informasjon til foresatte for elever i vgs

Regjeringen og Viken har laget egne sider som oppdateres med sentral informasjon til foresatte og elever i videregående opplæring. 

På nettsiden Regjeringen.no har myndighetene samlet sentral informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker skolehverdagen i videregående opplæring.  

 

Viken fylkeskommune legger også ut informasjon på en samleside. Her er det da lagt til noen lokale presiseringer som gjelder spesielt for vårt område. 

Dersom en elev eller ansatt på skolen får påvist korona er det kommuneoverlegen og smittesporingsteamet i egen hjemkommune som bestemmer hvem som skal i karantene. Skolen ilegger ikke karantene. Om en elev på skolen får påvist korona vil de aktuelle medelever, klasser og ansatte bli kontaktet av helsemyndighetene. Skulle dette gjelde mange elever og ansatte vil også skolen informere via hjemmesiden og andre kommunikasjonskanaler. 

Til toppen