Samarbeid ved idrettsskader

Vollaklinikken Idrettskadesenter på Marikollen Torg og Rælingen vgs har inngått et samarbeid for at elevene skal få rask og god oppfølging ved skader, slik at fravær fra trening blir så kort som mulig. Eleven kan selv kontakte klinikken for screening samme dag. 

Stor kompetanse på idrettsskader

Vollaklinikken utreder og behandler lokale idrettsutøvere og skolens elever. Trening og rehabilitering med høy kompetanse er nøkkelen i deres behandling. Skolens elever kan kontakte klinikken på Idrettsskadetelefonen, 64 80 80 10 (tast 5), eller sende mail på post@vollaklinikken.no, for rask og kostnadsfri screening ved akutte skader. De vil anbefale hva slags oppfølging skaden tilsier. 

Behandling og trening i skoletiden

Fysioterapeutene Frida og Sebastian og daglig leder og kiropraktor Lasse Vollaklinikken.no

Vollaklinikkens terapeuter kan etter dialog med elev/pasient komme til skolen for rehabiliterende trening eller elevene kan få oppfølging i klinikkens lokaler på Marikollen Torg. Elev, lærer og terapeut blir enige om hva som er best. Skolen og Vollaklinikken skal samarbeide med mål om at elevene så raskt som mulig returnerer til idretten de bedriver på fritiden og den normale aktiviteten på skolen. 

Hva koster det?

Den første korte kontrollen som eleven får så raskt som mulig etter at skaden oppstår er kostnadsfri for elevene. En til en behandling eller rehabilitering som man avtaler vil medføre en kostnad for eleven, på samme måte som man oppsøker andre terapeuter, men elever på Rælingen vgs får 30% rabatt på førstegangskonsultasjon på Vollaklinikken. Om eleven driver organisert aktivitet kan behandling dekkes av forsikringen fra forbundet de er tilknyttet, men dette avklares i dialog med Vollaklinikken. 

Spørsmål?

Da kan dere kontakte daglig leder Lasse Håkonsen, lasse@vollaklinikken.no, eller avdelingsleder for Idrettsfag Dag Vidar Jonassen, dagjo@viken.no.  

 

Mer informasjon finner dere her (PDF, 101 kB)