Samarbeidsmøte med politiet gjennomført

Skolens ledelse og elevtjenesteteamet hadde onsdag 11.11 et planlagt møte med forebyggende avdeling i politiet for å snakke om de utfordringene man ser i ungdomsmiljøet nå for tiden. Politiet har slike møter med de videregående skolene omtrent en gang i året for å bli enige om form og innhold i samarbeidet med skolene.

Politiet beskrev de siste års utvikling i kriminalitet i ungdomsmiljøet basert på en rapport der etterretningsavdelingen ved Lillestrøm politistasjon hadde analysert saker i tiden 2016-2020. I rapporten viser de blant annet til statistikk som viser en økning i ungdomsvold på hele 96 % fra 2016 til 2020. Dette er tall fra hele Lillestrøm distrikt som innbefatter Lillestrøm. Rælingen, Nittedal, Lørenskog og Aurskog-Høland. Politiet pekte på sosiale medier som en av de viktigste årsakene til økningen i hendelser.

Rælingen videregående skole er ikke spesielt belastet

Politiet kunne melde at Rælingen videregående skole befinner seg på gjennomsnittet når det kommer til uønska hendelser hvor politiet må involveres i skoletiden. Skolen har sine utfordringer med enkeltelever, men det er ikke noe spesielt alarmerende det som skjer hos oss. Samtidig er det sånn i ungdomsmiljøet at narkotika selges der ungdom møtes, også på skolen. Det er noe skolen tar på største alvor og vi ønsker at samarbeidet med politiet forsterkes på dette området.

Illustrasjonsbilde Skolen presenterte for politiet hvordan vi håndterer uønskede hendelser og de var svært fornøyde med at skolen er opptatt av å involvere foresatte i prosessene. Det er noe de også er opptatt av når de skal følge opp saker med barn og unge. Politiet vil fortsette å komme på både på meldte og uanmeldte skolebesøk for å treffe ungdommene der de er. Slike besøk kan skape oppmerksomhet fordi elevene tror det har skjedd noe, men som oftest er det et besøk for å snakke med ungdommene og svare på spørsmål de måtte ha.

Takk til Frida og Rikke for besøket og vi ser frem til et videre godt samarbeid.

Til toppen