Skoleprogrammet VIP gjennomføres i disse dager

I samarbeid gjennomfører VG1- elevene, kontaktlærere og elevtjenesten i disse dag skoleprogrammet VIP som løfter frem hvor viktig det er å ta vare på sin psykiske helse. 

Hvorfor VIP?

Vi vet at mange unge har psykiske problemer eller lidelser. Vi vet også at mange ikke søker hjelp for problemene sine. Årsakene til dette kan være flere. For det første er psykiske lidelser ofte tabubelagte. Det er ikke noe man snakker om. Mange går derfor rundt med større eller mindre problemer som de ikke tør dele med andre. Denne holdningen forsterker sannsynligvis problemene. Den andre mulige forklaringen er at elevene selv ikke vet at de har psykiske problemer. De vet så lite om psykisk helse at de rett og slett ikke er klar over hva som plager dem. Nettverket rundt ungdommene kjenner kanskje heller ikke symptomene på psykiske problemer.

VIP  

Kliniske undersøkelser viser at tidlig hjelp fra helsevesenet trolig vil kunne gi unge med psykiske lidelser raskere bedring og minske sjansen for gjentatte, alvorlige sykdomsperioder. For å kunne få tidlig hjelp må det være noen som ser at det er behov for hjelp. Det er her VIP-programmet kommer inn.   

VIP ønsker å bidra til at elever blir mer bevisst sin egen psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den. Dette gagner alle elever, ikke bare de syke, for alle har vi dårlige dager innimellom. God psykisk helse handler om å mestre vanskelige følelser og utfordringer. Samtidig ønsker vi å gjøre elever bevisst på hvor de kan få hjelp, slik at mindre problemer slipper å vokse seg alt for store. ​(https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip/om-skoleprogrammet-vip#hvorfor-vip, lastet 21.10.2020). 

Til toppen