Ungdata-undersøkelsen 2022

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Viken blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.
• Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
• Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.
• De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.

SAMTYKKE FRA FORESATTE

• Du som er foresatt til en ungdom under 18 år, bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke.
• Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe.
• Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS, på oppdrag fra Viken fylkeskommune. 

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 183 kB)

Til toppen