Rådgivertjenesten

Skolens to rådgivere hjelper deg med å legge til rette for at du får en meningsfull skolehverdag. De bistår deg med å planlegge videre utdanning og fremtidig yrkesvalg. Du kan også ta opp personlige og sosialpedagogiske
spørsmål.

Karriereveileder

Karriereveileders oppgave er å gi informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter og yrkesmuligheter, hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker, søknadsfrister, etc. Karriereveilederen vil også hjelpe deg med å utvikle din egen kompetanse slik at du kan gjøre riktige valg av utdanning og yrke i forhold til dine egne evner og anlegg og samfunnets behov. Karriereveilederen har nært samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og med næringslivet.

På Teams blir det fortløpende lagt ut oppdatert informasjon om både videregående utdanning og høyere utdanning og besøk av høgskoler og universiteter. I løpet av Vg3 skal alle elevene også ut på utdanningsmesser, og det blir muligheter for besøk bl.a. på Universitetet i Oslo og OsloMet. 

Vg1-elevene står overfor viktige valg i februar / mars når fagvalget for neste år skal gjøres. Det er viktig at man tenker gjennom hva slags utdanning man kunne tenke seg, for deretter å undersøke om det, for eksempel, kreves spesielle fagkombinasjoner for å komme inn på den aktuelle utdanningen.

Sosialpedagogisk rådgiver

Den sosial-pedagogiske rådgiveren har hovedansvaret for å drive et holdningsskapende arbeid på skolen når det gjelder rus, vold og mobbing. I samtaler som omhandler mobbing, rasisme og vold snakker eleven med både sosialpedagogisk rådgiver og elevkoordinator. Rådgiver kan henvise til hjelpeapparatet utenfor skolen, og samarbeider med hjelpeapparatet innenfor skoleverket.

Rådgiverne har taushetsplikt.

Hvor finner du oss?

Begge rådgiverne har kontor like ved resepsjonen i 3.etasje

Kontakt

Karriereveileder Karine Torvanger

Sosialpedagogisk rådgiver Dagfinn Aas Rustad

Kontor-/åpningstider

Rådgiverne har ikke faste åpningstider, gjør avtale ved å stikke innom, sende en e-post, ringe eller sende sms.

Se også

Til toppen