Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud til alle elever ved skolen, og vi gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Time hos skolehelsetjenesten regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. Vi har taushetsplikt, men i enkelte tilfeller har vi opplysningsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.  Vi kan henvise videre til psykolog, PPT eller andre instanser. 

Helsesykepleier

Helsesykepleier har kontor på rom 3146 ved auditoriet i 3.etg. Ta kontakt på sms eller Teams for å avtale en tid.
Helsesykepleier Mette Norum Lord  tlf 48167650 er på skolen mandager og onsdager kl 8.00 til 14.00
Ny helsesykepleier kommer i løpet av september og skal være på skolen tirsdager og torsdager 8.00 til 14.00.

Du kan snakke med helseykepleier om 

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
  • søvnvansker, ernæring 
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
  • rusmidler, røyk/snus 

Fysioterapeut

Vondt i kroppen? Hodepine? Nakkeplager? Stress? Ønsker du en vurdering hos fysioterapeut?
Ta kontakt med fysioterapeut Hanne Lindebø Kværner på sms: 98 90 55 10 for å avtale time.
Konsultasjonen vil være på rom nr 3146 (helsesykepleiers kontor) eller på lokalene til Helsestasjon for ungdom i Rælingen rådhus.

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/Teams. 

Skolehelsetjenesten

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.   
Helsestasjon for ungdom i Rælingen holder til i underetasjen på Rælingen rådhus og har åpningstid onsdager fra kl 12:15 til 18:00.

  Se også  

Til toppen