Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud til alle elever ved skolen, og vi gir råd og veiledning om din helse og trivsel.

Time hos skolehelsetjenesten regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. Vi har taushetsplikt, men i enkelte tilfeller har vi opplysningsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.  Vi kan henvise videre til psykolog, PPT eller andre instanser. 

Helsesykepleierne på Rælingen vgs

Kine Marthe Knutsen Eldholm. Telefon/SMS: 48167546

Mette Hungerholt Langseth: Telefon/SMS: 45720737

Helsesykepleierne har kontor ved auditoriet i 3.etasje. Der kan du komme på drop-in på mandager og tirsdag på kontoret eller bestille time til fredager via SMS. Onsdager kl 12-18 kan også skolens elever oppsøke Helsestasjon for Ungdom som ligger på rådhuset.  

Du kan snakke med helsesykepleier om 

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
  • søvnvansker, ernæring 
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
  • rusmidler, røyk/snus 

Fysioterapeut

Vondt i kroppen? Hodepine? Nakkeplager? Stress? Ønsker du en vurdering hos fysioterapeut?
Ta kontakt med fysioterapeut Hanne Lindebø Kværner på sms: 98 90 55 10 for å avtale time.
Konsultasjonen vil være på rom 3146 (helsesykepleiers kontor) eller på lokalene til Helsestasjon for ungdom i Rælingen rådhus.

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/Teams. 

Skolehelsetjenesten

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.   
Helsestasjon for ungdom i Rælingen holder til i underetasjen på Rælingen rådhus og har åpningstid onsdager fra kl. 12:15 til 18:00.

Se også  

Til toppen