Utlån av lærebøker

Alle læremidler er gratis og lånes av skolen.

Utlån

Elevene følges av kontaktlærer etter oppsatt plan ved skolestart. Elevene skal skrive navn i alle bøkene, og alle lån skal registreres i skranken hos bibliotekar. Eleven kvitterer for utlånet.

Frist og erstatningskrav

Siste frist for å levere læremidler er siste skoledag. I henhold til Reglement for utlån av lærebøker skal alle lærebøker og annet materiale leveres innen siste skoledag. Hver elev er selv ansvarlig for de eksemplarer hen har lånt. Dersom materialet ikke leveres innen fristen er eleven erstatningspliktig. Erstatningskrav for tapt materiale sendes ut i slutten av juni. Det er ikke mulig å levere bøker etter at erstatningskrav er sendt ut. 

Til toppen