Skolens pedagogiske plattform

Rælingen videregående skole kjennetegnes ved

 • læring
 • inkludering
 • mangfold

Elevsyn

 • all ungdom har potensial for læring
 • elevene blir anerkjent og respektert ut i fra sine individuelle utfordringer
 • elevene har muligheter til å påvirke opplæringen
 • elevene får støtte og veiledning til å nå sine faglige mål
 • elevene kan forvente grundige og regelmessige tilbakemeldinger, både på sosial og faglig utvikling
 • elevene møter en samarbeidskultur og et inkluderende skolemiljø fritt for mobbing

Læringskultur

 • elevene møter et forutsigbart og godt organisert læringsmiljø med felles holdninger
 • det er for elevene hvilke forventninger og krav som stilles til dem
 • alle har et gjensidig ansvar for læringsmiljøet
 • elevene møter faglig dyktige, profesjonelle pedagoger som driver relevant undervisning
 • elevene møter forberedt og deltar aktivt i opplæringen

Organisasjon

 • elevene og foresatte møter en samarbeidende skole med felles mål og holdninger
 • skolen er preget av et fagmiljø i stadig utvikling
 • skolens ledelse er tydelige i sine forventninger til elevene og de ansatte

Rælingen videregående skole - en framtidsretta skole som gir alle elever mulighet til å lykkes 

Til toppen