Bærekraft

Ringerike er skolen som aldri sover. Vi er en skole for fremtiden og tar ansvar for verden rundt oss. Vi skal ta vår del av ansvaret for å stoppe klimaendringene og være i front, også på dette området. Våre elever er engasjerte, utålmodige og villige til endring.

Bærekraftig miljø: Økologiske grønnsaker og god stemning! Einar Lindhjem  

Hvert år er målet å sende fra oss 125 miljø- og samfunnsengasjerte elever. Med ambisiøse mål og kreative løsninger skal vi gi et enda bedre tilbud til elevene de kommende årene. For oss er fokuset på bærekraft ikke et mål, men en selvfølge.

Det skal være gøy å jobbe med bærekraft på Ringerike folkehøgskole. Ja, vi må endre oss, men det skaper mange nye muligheter. Sammen skaper vi et bærekraftig folkehøgskolesamfunn, som kan inspirere oss alle til å gjennomføre konkrete tiltak for en god fremtid.

Miljøfyrtårn og Fairtrade

Ringerike Folkehøgskole har i flere tiår hatt et stort engasjement for verden rundt oss. Det siste tiåret har dette også blitt formalisert gjennom flere sertifiseringer. I 2010 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Som miljøfyrtårn er vi underlagt en rekke krav, og må årlig forbedre vår miljøprestasjon. I 2011 ble vi den Norges første sertifiserte Fairtrade folkehøgskole. Hos oss er blant annet all varm drikke et fairtradeprodukt.

Skolen har gjennomført en rekke konkrete tiltak gjennom alle disse årene. Mest synlig det siste året er halvering av skolens flyreiser. Tidligere har vi også opprettet et eget CO2-fond for å kompensere for flyreiser.

Bærekraft er selvsagt en integrert og naturlig del i det pedagogiske arbeidet på alle linjene og i skolens fag for øvrig. Vi har et eget bærekraft valgfag med en stor og engasjert elevgruppe, og gjennom skoleåret flere bærekraftaktiviteter for alle. Alle linjene skal i tillegg til det generelle arbeidet med bærekraft ha sitt eget bærekraftprosjekt som ofte er knyttet til linjenes egne fagfelt.  

Kjøkken og mat

Matsalen er kanskje skolens viktigste rom. Her skal det være trivsel og matglede. Skolen, med kjøkkenpersonalet i front, har et stort og økende fokus på bærekraftig mat. Maten vi serverer skal være sunn, god og bærekraftig. Vi har blant annet et stadig økende fokus på økologisk mat, og ble i 2017 Debiosertifisert til bronse. Akkurat nå jobber vi sammen med elevene for Debiosertifisering til sølv.

Bistandsprosjekter

Bærekraftig utvikling handler ikke bare om miljø og klima, men vel så mye om menneskelig utvikling lokalt og globalt. Ringerike folkehøgskole har svært lange tradisjoner for å ta ansvar også i denne sammenheng. Lokalt kanskje først og fremst for funksjonshemmede, og globalt for vårt solidaritetsarbeid.

Til toppen