Bistandsprosjekter

Bærekraftig utvikling handler ikke bare om miljø og klima, men vel så mye om menneskelig utvikling for at de som per i dag ikke får oppfylt sine grunnleggende behov og lever i fattigdom skal kunne bedre sine framtidsutsikter. Dette kalles ofte sosial bærekraft.

Bistand i praksis: Besøk på fairtradefarm i Kenya. Dag Meland  

Miljø og klimatiltak som kommer i veien for at underpriviligerte grupper i verden får muligheter til å komme seg ut av fattigdommen og skape seg en bedre framtid er derfor ikke bærekraftig.  Kampen mot fattigdom og ulikheter er derfor en helt klar bærekraftsak.

Lang tradisjon

På Ringerike FHS har vi en lang tradisjon for solidaritetsarbeid og prosjektstøtte til internasjonale prosjekter. Innsamling av midler skjer hovedsakelig gjennom loddsalg ved skolens to store åpne arrangement for familie og venner. Skolens høst- og vårfest. I tillegg er det loddsalg under skolens seniorfest. Gjennomsnittlig samles det inn mellom 30-40 000 kroner i løpet av et skoleår.

Prosjektstøtte

Med linjen Global Solidaritet og ansatte på skolen i spissen har skolen i over 30 år støttet et landsbyutviklingsprosjekt i India «Jagriti Vihara». Denne prosjektstøtten har gitt gode resultater for fattige befolkningsgrupper i mange lokalsamfunn nordøst i India. Utdanning og kvinners rettigheter er noen av prosjektets fokusområder. I tillegg har dette langsiktige samarbeidet gitt viktig innsikt i internasjonalt samarbeid og bistand for skolens elever og ansatte. 2019 var siste året for dette samarbeidet, blant annet som en naturlig konsekvens av at linjen Global Solidaritet ikke lenger skal reise på studietur til India. I fortsettelsen vil elevene på linjen Global Solidaritet være med på å bestemme hva slags internasjonale prosjekter som skal støttes fra år til år. Støtten skal i hovedsak gå til noen av prosjektene elevene besøker på sine studieturer.

Til toppen