Fotografi

Dette er fotografilinja

Fotografi er praktisk. Du lærer ett bilde av gangen.

Gjennom en slik praktisk tilnærming vil du lære fotografisk teknikk, komposisjon, lyssetting, redigering og billedanalyse. Vi blir et fellesskap av likesinnede fotografientusiaster som sammen lærer, og utvikler oss innen faget – og når året er omme vil du ha et bevisst forhold til dine egne bilder og din unike stil.

 

Praktisk tilnærming til fotografi betyr at vi lærer teknikk ut fra behov. Dette behovet kommer du til å oppleve gjennom de mange fotografiske oppgavene du må løse.

Søk skoleplass

Hva gjør du på fotografilinja?

Gjennom året arbeider vi med portrett, arkitektur, gatefoto, reportasje og scenefoto. Studioutstyr og Maclab er tilgjengelig for alle slik at dine bilder blir akkurat som du ønsker.

Vi starter med oppgaver som er enkle å løse innholdsmessig, men som lærer deg de grunnleggende ferdighetene og hjelper deg med å bli kjent med kameraet som verktøy.

Etter hvert som du får oversikt over den grunnleggende teknikken, vil fokuset bli på innholdet.

Undervisningen og innføringen i de forskjellige typene fotografi leder til en fordypningsperiode mot slutten av vårsemesteret. Her får du muligheten til å lære mer om, og arbeide med det området av fotografi som engasjerer deg mest. Det hele ender med en fysisk utstilling og en digital presentasjon av det vi sammen har skapt gjennom året.

Studieturer

Berlin

I Berlin har mange musikere, band og billedkunstnere funnet ny inspirasjon, og vi følger i deres fotspor. Byens gallerier, arkitektur, kulturinstitusjoner og mennesker vil gi oss mange nye inspirerende motiver. Gjør deg klar for din helt egen «Berlin Periode».

Reisen er en langsom en, men denne togturen er en opplevelse i seg selv. Her får vi muligheter til å både møte og fotografere spennende mennesker på veien, mens vi nærmer oss vår destinasjon.

Barcelona

Tidlig i vårsemesteret reiser vi til en av Europas mest spennende byer. Barcelona har et rikt kulturliv og spennende arkitektur. Et senter for mote, malerkunst, dans, litteratur og fotografi. 

Les mer om studieturene

  Natt portrett Dag Meland   

Presentasjoner og utstillinger

Helt i fra begynnelsen og de første praktiske oppgavene vil du kunne stille ut og publisere bildene du lager på fotografilinja. Vi skal ikke bare bli bedre fotografer, men skal også være synlige på og utenfor skolen.

Portfolio

Du vil i løpet av året lære å lage portfolio, både digital og på originalmåten på papir. Denne dokumenterer ditt arbeide og viser dine interresser og hva du mestrer.

Et godt arbeidsfellesskap

Vi lærer mye av å prøve, øve og teste ut nye ting, men vi lærer mest av å hjelpe hverandre fram. Fotografilinja skal være et godt sted å være og vi legger til rette for godt samarbeid der hjelpsomhet og kameratskap skal få god plass.

 

Spørsmål og svar om Fotografi

Du er ikke alene om å lure på noe! Her er vanlige spørsmål og svar om denne linjen:

     Rollfilm Dag Meland  

 

     

Dag Meland

Fotografilærer

Faglig bakgrunn

Engelsk, Sosialantropologi, Billedmedia, Film og Fjernsynsfag fra NTNU og Bilder Nordic School of Photography.

Tidligere yrkeserfaring

Universitetet i Trondheim, Buskerud Folkehøgskole, Namdals Folkehøgskole og Ringerike Folkehøgskole.

Undervisningsfag

Fotografi linjefag, valgfaget foto

Til toppen