Aktuelle og viktige problemstillinger

I løpet av et år på Global Solidaritet er vi alltid innom store, viktige tema. Gjerne saker som dominerer i nyhetsbildet.

Klikk for stort bildeTidligere elever jobber med FNs bærekraftsmål og flyktningpolitikk. Karine Risnes   

Vi jobber med tema som fattigdom, bærekraftig utvikling, matproduksjon, forbruk, flyktninger, aktuelle internasjonale konflikter/kriser, FNs rolle og begrensninger, menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet, hatprat, medias fremstilling av verden, bistand og solidaritet, internasjonale handelsrelasjoner og skattepolitikk, ulikhet, skatteparadiser, rettferdig handel og bærekraftig turisme.

Samfunnsdebatten

Hvilke tema og debatter vi fokuserer på varierer allikevel noe fra år til år ut ifra hva som rører seg i samfunnsdebatten til ethvert tidspunkt. Valg av temaer henger også sammen med hvilke saker det er lett å gjøre noe med (altså vise solidaritet i praksis) og hvilke saker som engasjerer et elevkull ekstra mye. Vi har fleksibilitet til å bruke mye tid på noe dere brenner for, og mindre tid på noe annet.

Bærekraftsmål

Global Solidaritet i dagens verden kan ikke forstås uten å snakke om bærekraftig utvikling. De fleste temaene vi jobber med kan lett knyttes opp mot et eller flere av FNs bærekraftsmål. Å snakke om solidaritet med dagens og fremtidens unge kan vanskelig gjøres uten å ta verdens miljø- og klimautfordringer på alvor.

Til toppen