Karine Risnes

Bli kjent med ei samfunnsengasjert dame som brenner for en mer rettferdig verden!

I jobbsammenheng kan hun ikke tenke seg noe bedre enn å se en elev «oppdage» et nytt engasjement og finne lysten til å skape endring! Karine har mange hjertesaker, men flyktninger og miljø og klimarelaterte spørsmål står høyt oppe på lista. Engasjementet flyter lett over i fritiden, og når det er noe hun føler er ekstra ille kan det fort ende i en underskriftskampanje eller et leserinnlegg. Ellers er friluftsliv og det å bruke tid med familie og venner noe hun setter høyt.

Utdanning

Karine har en bachelorgrad i Latin-Amerikastudier og spansk fra Universitetet i Oslo. Hun tok videre mastergrad i Samfunnsgeografi med fokus på utviklingsgeografi, miljøgeografi og politisk geografi ved samme universitet. Hun har vært på utveksling i Santiago i Chile og gjort feltarbeid i Nicaragua i Mellom-Amerika. I tillegg har hun en tolkeutdannelse (spansk-norsk) og har studert idrett grunnfag.

Yrkeserfaring

Før hun begynte å jobbe på folkehøgskolen jobbet hun i Oslo. I Latin-Amerikagruppene i Norge jobbet hun som koordinator for et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram og i en periode jobben hun også i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond med Noradrapportering knyttet til prosjekter på det Afrikanske kontinent (SAIH). Hun har også jobbet som selvstendig næringsdrivende tolk, og tatt på seg tolkeoppdrag fra spansk til norsk i offentlig sektor.

Organisasjoner og frivillig arbeid

Karine har også mye organisasjonserfaring fra tiden hun bodde i Oslo. Blant annet var hun aktiv i Changemaker, Røde Kors, ulike studentorganisasjoner og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) som enten medlem, frivillig og/eller styremedlem.

Utenlandsopphold og reiser

I tillegg har hun bred og lang utenlandserfaring fra frivillig arbeid og studier i Spania, Mexico, Nicaragua og Chile.

Til toppen