Kunnskap skaper handling

En forutsetning for Global Solidaritet er kunnskap om internasjonale relasjoner og politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Gjennom økt kunnskap om verden rundt oss, legger vi grunnlaget for å drive med global solidaritet i praksis.

Klikk for stort bildePå interkulturelt museum i Oslo for å diskutere fordommer og stereotyper. Karine Risnes  

Vi ønsker hele tiden å jobbe mellom teori og praksis. Vi lærer noe nytt om verden, for så å finne ut hvordan vi kan være med å bidra! Motivasjonen og interessen du har for å lære mer om hvordan verden henger sammen er avgjørende for hvilket utbytte du vil få av det faglige innholdet på linjen.

Hva slags kunnskap er vi på jakt etter?

Vi er ute etter at dere opparbeider dere kunnskap som igjen kan føre til handling og en større bevissthet hos dere selv om hva dere står for når det kommer til store globale tema. Først når dere vet hva dere skal mene noe om, og hva dere mener om det, er vi klare for handling!

Et overordnet mål med kunnskapen dere opparbeider dere gjennom et år på Global Solidaritet er en bedre forståelse av hvordan verden henger sammen, årsaker til fattigdom og urettferdige relasjoner i verden, maktstrukturer og hvordan ulike aktører mener at verden kan gjøres bedre! Med denne nye kunnskapen håper og tror vi at dere er bedre rustet til å finne frem til deres egne meninger om ulike samfunnsdebatter og utviklingsspørsmål. Hva er "sant" og hvilken sannhet er din?

Klikk for stort bildeVi spiller brettspillet «demokratikaka» og lærer om demokrati sammen med elever fra Hønefoss Videregående. Karine Risnes  

Hvordan jobber vi med å skaffe dere kunnskap?

Vi er opptatt av å ha variasjon i våre arbeidsmetoder. Vi bruker gode dokumentarer og tv-program/serier som belyser viktige aspekter ved temaene vi tar for oss. Foredrag med linjelærere og eksterne gjester er også viktig. I tillegg brukes rollespill, andre spill, diskusjonsoppgaver, caseoppgaver, fiktive debatter, teaterbesøk, besøk til organisasjoner og sentre, filmfestivaler, besøk på stortinget, med mere som måter å opparbeide oss kunnskap på.

Klikk for stort bilde På besøk hos Fairtrade Norge i Oslo. Karine Risnes  

Studieturer til Hellas og Kenya

En annen veldig viktig måte å opparbeide seg kunnskap på er selvfølgelig studieturere våre. Gjennom å oppleve ting på nært hold, og se noen av de tingene vi snakker om i praksis blir lærdommen mye sterkere. I forkant av turene til Kenya og Hellas fordyper vi oss i aktuelle problemstillinger og samfunnsforhold som det vil være relevant for oss å jobbe med. Hellasturen er helt konkret knyttet opp imot flyktning- og miljøspørsmål.

Til toppen