Hva er Handlekraft?

 


 

 Se for deg at du holder i en megafon. I det øyeblikket du velger å sette munnen inntil og rope ut et budskap har handlekraften blitt brukt. Eller når du trykker på "publiser" og har lagt ut et innlegg med et politisk budskap på instagramprofilen din eller du sitter rundt et middagsbord og annonserer at du er uenig i noens meninger om for eksempel flyktningpolitikk. 

Men for å komme dit er det noen viktige "ingredienser" som må være på plass. Du trenger handlingsmot og tro på at endring er mulig. Du trenger engasjement for saken du tar opp og kunnskap om saken som gjør at du føler deg komfortabel med å utføre handlingen. Du trenger å ha ferdigheter og kunnskap om handlingsalternativer og sist men ikke minst må du ha tid og overskudd til å handle. Alt dette vil vi jobbe med på linja Handlekraft. Vi vil øke sannsynligheten for at du faktisk bruker din handlekraft ved å gi deg troen på at du har de andre tingene på plass. Etter et år på handlekraft skal terskelen for å gjøre noe for å skape endring ha blitt lavere. 

  

 

Kunnskap om aktuelle tema og problemstillinger


 

En av ingrediensene som er avgjørende for å styrke handlekraft er god kunnskap om saken man vil endre på. Vi trenger kunnskap både om tematikken i seg selv, men også om ulike meninger om hva som er den beste løsningen på problemet. Ved å møte andre mennesker, dra på studieturer, bygge nettverk og diskutere innad i klassen vil dere etterhvert stå sterkere til å finne frem til deres egne meninger og løsningsforslag. Vi styrker kunnskapen hovedsakelig gjennom å møte andre mennesker i inn og utland, besøke kunnskapssentre, organisasjoner og oppleve problemstillingene på nært hold. 

Innenfor det overordnede temaet bærekraft og en mer rettferdig verden er det mange aktuelle tema å jobbe med. Vi har et hovedfokus på 4 overordnede tema. Det er klima- og naturvern, flyktningers rettigheter, rettferdig fordeling (globalt og nasjonalt) og fattigdomsreduksjon. Hvert av disse temaene har mange problemstillinger og tema knyttet til seg.

Men selv om vi har noen hovedtema, tilpasser vi gjerne tema ut i fra hva dere er mest interessert og engasjert i. Vi har frihet og fleksibilitet til å fokusere mer på det dere er mest engasjert i. Da er det gøy, og engasjement smitter. 

Tema det er aktuelt å jobbe med er for eksempel klimamål og naturbevaring, moderne slaveri, gruvedrift og gruveavfall, barnearbeid og anstendige arbeidsforhold, mindre ulikhet, rettferdig handel, ytringsfrihet, kjønn og kjønnsidentiteter, hatprat, rasisme, flyktningsituasjonen, skatteparadiser og rettferdig skattlegging, likestilling, regnskogsbevaring, e-avfall, overforbruk, tekstilindustrien, kakaoindustrien, fiskeindustri og havforsøpling, plast, oljealderens slutt, fornybar energi, menneskerettigheter, dyrevern og bærekraftig matproduksjon.

Handlingsalternativer og nettverksbygging!

  

Det vi jobber aller mest med på handlekraft er alle handlingsalternativene våre. Vi har valgt 4 grupper handlingsalternativer vi har størst fokus på. Disse kan dere se ovenfor. Når vi jobber med frivillig arbeid og politisk påvirkning spiller vi på et stort nettverk av organisasjoner som gleder seg til å samarbeide med oss. På den måten vil dette året også gi dere en unik mulighet til nettverksbygging. Noen organisasjoner vil gi dere praksisplass en uke for at dere skal få komme på innsiden av organisasjonslivet og oppleve hvordan aktivister jobber for mer global rettferdighet hver dag! Foreløpig er det en av følgende organisasjoner det vil være mulig å ha praksisplass hos: Changemaker, SLUG eller Spire. Men flere avtaler er underveis. Andre organisasjoner (Ringerike og Hole Røde Kors, Frivillighetssentralen Ringerike, Kirkens Bymisjon Hønefoss og Dråpen i Havet) vil gi dere muligheten til å være med som frivillige i deres arbeid. Det kan være alt fra kafevert, til aktivitetstilbud for flyktninger både i Norge og Hellas, matutdeling for lavinntekstfamilier og gratis fritidstilbud for de som trenger det via Røde Kors. Andre organisasjoner kommer til oss for å dele av sin kunnskap om politisk påvirkning, lobbyaktivitet, aktivisme og forbrukermakt. Vi gleder oss til å samarbeide med alle sammen! 

Til toppen