Hvilke problemstillinger og temaer jobber vi med?

For å kunne øve oss på å skape endring og påvirke politikk må vi først vite hva vi ønsker å endre og ha god nok kunnskap om de temaene vi ønsker å jobbe med. Dette utgjør også en viktig del av linjefaget på handlekraft. Hvilke temaer vi jobber med innenfor bærekraft og global rettferdighet er imidlertid litt opp til dere. Det kommer vi til å tilpasse ut i fra hva dere er mest interessert og engasjert i. 

Spennende undervisningsopplegg på Nobels Fredssenter. Karine Risnes

De fleste er enige om at vi må gjøre endringer i samfunnet for å skape en mer bærekraftig og rettferdig fremtid. Men ikke alle er enige om hvordan vi best skal gjøre det. Det trenger ikke dere heller å være, men vi mener at vi står ovenfor noen veldig store utfordringer som vi må løse på den ene eller andre måten. Å bryne seg på ulike meninger og perspektiver i gruppa er en viktig del av læringsprosessen. 

 

Aktuelle tema og problemstillinger å ta tak i 

 

Innenfor det overordnede temaet bærekraft og en mer rettferdig verden er det mange aktuelle tema å jobbe med. Noe av det vi tenker det er naturlig å jobbe med er klimamål og naturbevaring, moderne slaveri, gruvedrift og gruveavfall, barnearbeid og anstendige arbeidsforhold, mindre ulikhet, rettferdig handel, ytringsfrihet, kjønn og kjønnsidentiteter, hatprat, rasisme, flyktningsituasjonen, skatteparadiser og rettferdig skattlegging, likestilling, regnskogsbevaring, e-avfall, overforbruk, tekstilindustrien, kakaoindustrien, fiskeindustri og havforsøpling, plast, oljealderens slutt, fornybar energi, menneskerettigheter, dyrevern og bærekraftig matproduksjon.

Vi jobber også gjerne med andre tema som dere er engasjert i, og finner ut hvordan vi kan skape endring. Som dere skjønner kan vi ikke jobbe med alt. Vi fokuserer på det dere er mest engasjert i! Da er det gøy, og engasjement smitter.

Til toppen