Historie og verdigrunnlag

Folkehøgskolen er et skoleslag man bare finner i de nordiske landene. Grunnleggeren var den danske dikteren, filosofen og presten Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), og den første skolen ble startet i Danmark i 1944.

Skoleslagets bakgrunn og idegrunnlag

Christoffer Bruun (1839-1920) førte Grundtvigs tanker og ideer til Norge, og i 1864 ble den første norske folkehøgskolen grunnlagt på Hamar.

Ringerike folkehøgskoles historie

På midten av 1870-tallet etablerte fylkene (amtene) i landet en rekke folkehøgskoler. Ringerike folkehøgskole (amtsskole) ble opprettet i Buskerud i 1876, og holdt til på gården Fossesholm i Øvre Eiker (Vestfossen).

I perioden 1876 til 1936 hadde ikke skolen faste skolebygninger og flyttet fra bygd til bygd i Buskerud – etter hvert sentrert om Ringerike. Fra 1936 har skolen hatt fast tilhold der den nå ligger på Helgesbråten i Hønefoss, Ringerike kommune. Skolen har vært i kontinuerlig drift med unntak av to år under andre verdenskrig, og noen måneder i forbindelse med koronapandemien i 2020.

Eier

Ringerike folkehøgskole har i alle år vært eid av Buskerud fylkeskommune. Etter fylkessammenslåing i 2020 er det Viken som er eier. Det offentlige, gjennom fylket, har alltid vært en solid og ansvarlig eier for skolen. Av landets 82 folkehøgskoler er det kun 9 som er eid av det offentlige. I Viken finner du fire av disse: Skjeberg, Follo, Romerike og Ringerike.

Verdigrunnlag

Menneskeverdet står i sentrum på Ringerike folkehøgskole. Dialog, deltakelse, demokrati og åpenhet for ulike tros- og livssyn er grunnleggende og skal speiles i arbeidet internt og eksternt. Skolens kjerneverdier er humor, raushet og bærekraftig fellesskap.

Målsetting

Ringerike folkehøgskole skal drive folkeopplysning og danning. Selv om vi har mange solide og gode fag/linjer med egne målsettinger, sier vi gjerne at danning er skolens hovedfag. Vi definerer danning som en prosess som utvikler evnen til å være oppmerksom; oppmerksom på seg selv, på andre og på verden. Alt vi gjør på skolen skal bygge oppunder nettopp dette – øke elevenes evne til å være oppmerksom.

Til toppen