Sikkerhet og beredskap

Kontaktinformasjon til skolens ledelse:

Rektor
Morten Eikenes
Tlf: 32 17 99 01 / 95 92 02 40

Ass. rektor
Kari Gunleiksrud
Tlf: 32 17 99 02 / 99 52 69 33

Adm. leder
Kristin Smith
Tlf: 3217 9903 / 416 56 648
 

Til toppen