Ringerike videregående skole

  • Informasjon til nye elever høsten 2021
    I løpet av juli får mange elever beskjed om at de er kommet inn på Ringerike videregående skole. Mandag 2. august legger vi ut en nyhetssak med mye informasjon til nye elever. Frem til da er den viktigste informasjonen samlet her.

Aktuelt

Kalender

Til toppen