Besøk av stortingspresidenten

Mandag 21. november var stortingspresident Masud Gharahkhani på besøk på Ringerike videregående skole.

Fem elever står sammen med stortingspresidenten, som var på skolebesøk. De står foran en storskjerm med bilde av stortinget.  - Klikk for stort bilde Mari Solheim

Fint besøk

Det var stor stas å kunne ønske stortingspresidenten velkommen til Ringerike videregående skole mandag formiddag. Stortingspresident Gharahkhani har prioritert å besøke flere norske skoler for å snakke med skoleelever om demokrati og deltakelse. Det engasjementet stortingspresidenten viser gjennom å sette av tid til å møte ungdom og legge til rette for dialog kom også tydelig til uttrykk gjennom besøket på Ringerike.

Rektor Bjørn Volleng og ass. rektor Mari Solheim tok i mot stortingspresidenten. To representanter fra Viken fylkeskommune, Heidi Westbye Nyhus (fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken) og Lene Jensen (områdedirektør) deltok også sammen med delegasjonen fra Stortinget.

Møte med elevrådet

Elevrådsleder Anes Alnajjar og resten av elevrådet var de første som fikk møte stortingspresidenten. Alle tillitselevene var samlet på auditoriet for å snakke litt om hvilke saker som opptar elevene på Ringerike videregående skole og hvordan vi jobber med elevdemokrati og medvirkning her på skolen. Elevrådslederen presenterte noen satsningsområder for elevrådet og la spesielt vekt på det som gjelder arbeid for psykisk helse.

Samlinger i Storsalen

Etter møtet med elevrådet gjennomførte stortingspresidenten to samlinger i Storsalen slik at han fikk møte alle klassene på skolen. Her var det først foredrag og deretter samtale med elevene.

Temaet for foredragene var det norske demokratiet og hvorfor det er viktig at ungdommer velger å aktivt støtte opp om det. Stortingspresidenten snakket spesielt om betydningen av å engasjere seg i samfunnet, både i lokalsamfunn, organisasjoner og politisk arbeid. Han kom også inn på hvor viktig det er å jobbe mot hatefulle ytringer og hets som kan true folks mulighet til å uttrykke det de mener.

Stortingspresidenten var opptatt av god dialog med elevene og det var lagt til rette for å stille spørsmål i etterkant av foredragene. Flere benyttet seg av muligheten og det kom innspill om både aktuelle politiske saker, stortingspresidentens arbeidshverdag og hans personlige engasjement for ulike temaer. Masud Gharahkhani stilte også opp på mange bilder med elever, så mange kunne gå hjem med en selfie sammen med stortingspresidenten, på mobilen!