Besøk fra Frankrike

Ringerike videregående skole har for tiden besøk av 10 franske jenter fra Rouen som skal være her i en måned som en del av et Erasmus-prosjekt for ungdom.

En gruppe jenter sitter i klasserommet. De ser mot kameraet og smiler. - Klikk for stort bilde Anelin Strømholm

Rouen og forbindelsen til Norge

Rouen er den historiske hovedstaden i Normandie, nordvest i Frankrike ved elva Seinen (som også renner gjennom Paris). Byen ble i middelalderen erobret av vikingene, og Olav den Hellige ble døpt der i 1013/14. Dette kan forklare noe av franskmennenes interesse for Skandinavia og Norge og hvorfor de franske jentene valgte Norge i sitt Erasmus-prosjekt.

Erasmus-prosjekt

Besøket her på Ringerike videregående skole er et såkalt Erasmus-prosjekt, finansiert av EU-midler. Prosjektet har som mål å fremme studie- og yrkeserfaringer i utlandet for ungdommer fra 15-18 år. Elevene skal erfare et annet utdanningssystem og forbedre sin kulturelle og språklige kunnskap, i dette tilfellet engelsk. De skal blant annet lage en reportasje om den norske kulturen og skolesystemet som de skal vise frem på Lycée Jeanne d’Arc, den videregående skolen der de går.

Vertsfamilier og skolehverdag

Jentene kom den 6. januar og reiser hjem den 8. februar. De er innlosjert i familiene til norske elever på skolen vår og skal delta på familiens aktiviteter i helgene. De har også fått en timeplan som de skal følge i løpet av de fire ukene de er her. Alle skal blant annet ha engelsk og gym. I tillegg har noen musikk, dans, media, spansk eller tysk.

Vi drar også fordel av besøket ved at de er med og bidrar i fransktimene våre. Ved å være til stede i timene sammen med andre norske elever, vil de få et ordentlig inntrykk av den norske skolen, og de har nok allerede oppdaget at det er mindre strengt her enn i Frankrike.

Glimt fra klasserommet

Bildene under er fra fransktimer der elevene fra Rouen deltar.

Positive muligheter

Vi håper også at de norske elevene får utbytte av besøket. Norge trenger ikke bare engelskkompetanse, men også folk som behersker et annet europeisk språk. Dette er en gyllen anledning til å knytte bånd på tvers av de to landene og innlede vennskap som kan vare fremover. Kanskje det også bidrar til at noen velger å studere i Frankrike?

Til toppen