Ekskursjon til Hønefoss kirke

I løpet av uke 46 besøkte Vg3-elever Hønefoss kirke. Besøket var en del av opplæringen i faget Religion og etikk. 

Elever går langs midtgangen i kirken. - Klikk for stort bilde Vibeke Hansen Moe

Kortreist ekskursjon

Elevene i faget Religion og etikk har vært på besøk i Hønefoss kirke hvor prost Kristin Moen Saxegaard viste dem rundt i kirkebygget. Kunnskap om kunst, arkitektur, symbolbruk og ritualer knyttet til religionene er en viktig del av religionsfaget i videregående skole, og det er alltid lærerikt å kunne gå utenfor klasserommet for å oppleve dette i praksis.

Det er ekstra fint å kunne ta opp igjen slike ekskursjoner i nærmiljøet etter et par år hvor pandemien har gjort det vanskelig, og vi håper på å kunne legge til rette for flere besøk hos lokale trossamfunn fremover.

Bilder fra ekskursjonen