Elevrådet 2022-23

Alle klasser på skolen har nå valgt tillitselever. Torsdag 1. september hadde det nye elevrådet sin første samling.


Mari Solheim  

 

Elevrådet 2022-23

Alle klasser på skolen velger en tillitselev og en vararepresentant. De 25 tillitselevene møter fast i elevråd, og det gjennomføres elevrådsmøter minst en gang i måneden. Elevrådsleder Anes Alnajjar ble valgt i direkte valg før sommerferien, mens øvrige verv i elevrådet fordeles på første møte.

Elevrådskontakt Aud Hilde Gravermoen (lærer) deltar på alle møter i elevrådet og følger opp elevrådsstyret tett. 

Oppstartsamling

Elevrådsleder Anes ledet oppstartsamlingen. Han la vekt på ansvaret og mulighetene som ligger i å være elevrådsrepresentant og oppfordret de tillitsvalgte til å melde seg til ulike verv.

Elevrådet engasjerer seg i en rekke saker som gjelder skolemiljø, trivsel og psykisk helse. Medlemmer fra elevrådet danner også skolens OD-komite, som har ansvar for å planlegge og gjennomføre Operasjon Dagsverk. 

Det var veldig hyggelig å se at så mange meldte interesse for å være med i elevrådsstyret og ta på seg andre verv i regi av elevrådet. I løpet av denne første samlingen ble elevrådet konstituert og man fikk valgt representanter til alle komiteer og utvalg hvor elevrådsmedlemmer er med.

Oppstartsamlingen gav også de nye tillitselevene mulighet til å bli bedre kjent med hverandre gjennom ulike aktiviteter og diskusjoner. Det var stort engasjement rundt spørsmål knyttet til utenforskap, vurdering og andre saker som ble tatt opp. Det er ingen tvil om at de nye tillitsvalgte kommer til å representere elevene på en god måte!

Bilder fra oppstartsamlingen

Til toppen